Připravujeme: 53. Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech je v plném proudu!

29.6. – 7.7.2018

Letos se zaměřujeme na život se sluchovým handicapem.

Názvy filmů sekce Lidé odvedle jsou zatím překvapením – zveřejněny budou až 15. června.

Určitě ale budou stejně zajímavé jako filmy v předchozích letech. Takže neváhejte a přijeďte se podívat!

 

Doprovodné aktivity chodičů  tak budou zacíleny na zvýšení povědomí veřejnosti o světě neslyšících.

V informačním stanu u Hlavní pošty v ulici T.G.Masaryka se budete moci dozvědět o pravidlech komunikace s lidmi nedoslýchavými či neslyšícími,

o Českém znakovém jazyce (ČZJ); dozvíte se vše o pomůckách a implantátech, o zajímavostech ze světa neslyšících.

Tyto a řadu dalších aktivit zábavnou a hravou formou zajistí lidé se sluchovým postižením společně s lektory Tichého světa a odborníky z Centra pro dětský sluch Tamtam.

 

V rámci doprovodného programu chystáme i další překvapení!

Přijeďte se podívat! Těšíme se na Vaši návštěvu! 🙂

 

Za tým chodicilide.cz

Vlaďka Tvrdková

Manažerka projektu chodicilide.cz


Proběhlo: Cyklus přednášek na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy pro 3. ročník mediků

O tom, jaké to je, když se zdravý člověk dozví, že ztrácí jeden za smyslů a bude nadále žít se zdravotním handicapem – bez sluchu nebo zraku; jaká je komunikace s lékaři ale i s nejbližším okolím a ostatní zdravou veřejností, tak o tom jsou přednášky na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy, které jsme zahájili v březnu letošního roku.

Jednotlivé kruhy mediků si nejen vyslechnou životní příběhy lidí se sluchovým a zrakovým handicapem, ale mají možnost vyzkoušet si i simulační brýle zrakových vad, slyšení pomocí bahy, seznámit se se sluchovými implantáty a dozvědět se i řadu dalších potřebných informací včetně osobních zkušeností.

O tom, že je téma pro budoucí lékaře zajímavé svědčí řada dotazů v průběhu přednášek ale i potlesk na závěr pro přednášející.


Jaké to bylo… 52. Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech

Už jste někdy byly v Karlových Varech? A v době filmového festivalu?? Koná se každým rokem a my jsme se tam s týmem „chodičů“ byli podívat už dvakrát! ☺ Tak dlouho už totiž existuje filmová sekce Lidé odvedle, která prostřednictvím filmů přibližuje obyčejný život lidí s postižením – ukazuje ho naplno, pravdivě realisticky a bez předsudků. Filmů se v rámci sekce promítá sedm a vzhledem k tomu, že je každý promítán třikrát (letos byla uspořádána jedna filmová projekce navíc) – mohlo ho podle kapacity sálů vidět 4969 diváků, jak jsem si spočítala.

A který film byl nejlepší?

Chodiči na MFF 2017