S chutí do toho
S chutí do toho
Překonejte ostych
Kde je vůle, tam je cesta
Kde je vůle, tam je cesta
Užívejte si s námi
Trpělivost růže přináší
Trpělivost růže přináší
Buďte trpěliví
Všeho s mírou
Všeho s mírou
Dopřejte nám svobodu
Víc hlav víc ví
Víc hlav víc ví
Podpořte naše úspěchy
Kdo se bojí, ...
Kdo se bojí, ...
Nenechte se odradit
Účel světí prostředky
Účel světí prostředky
Akceptujte naše pomocníky

Získejte podporu pro rozvoj komunitního zařízení pro rodiny dětí se zdravotním znevýhodněním

V Praze, 11. července 2018 – Nadační fond Avast na začátku července vypsal v rámci svého programu Spolu do života otevřenou výzvu na podporu komunitních zařízení pro rodiny dětí se zdravotním znevýhodněním. Cílem je zajistit dostatečnou dostupnost takovýchto služeb tam, kde jsou potřeba. Žadatelé z řad organizací a uskupení s právní subjektivitou mohou představit svůj záměr do 13. září 2018. Součástí podpory je kromě finančních zdrojů až do výše 5 milionů Kč na subjekt také přístup k cenným kontaktům a vzdělávání v rámci komunity Nadačního fondu Avast.

V programu Spolu do života podporuje Nadační fond Avast rodiny pečující o dítě se zdravotním znevýhodněním. Cílem je, aby rodiny měly včas přístup ke všem potřebným informacím a službám a mohly co nejdříve žít běžný rodinný život a svobodně o něm rozhodovat. Již 4. ročník programu se zaměřuje právě na komunitní zařízení.

V prvním ročníku byla zpracována analýza rané péče v České republicea podpořen rozvoj 23 poskytovatelů rané péče. V rámci druhého ročníku vznikla dvouletá Leadership akademie a bylo vybráno 12 vedoucích pracovnic rané péče. Zároveň získalo podporu i 26 projektů rodičovských skupin z celé České republiky. Třetí ročník se zaměřil na koordinaci formální a neformální péče a na vznik nových forem komunitních odlehčovacích služeb pro rodiny pečující o dítě s postižením.

Nadační fond Avast vznikl v roce 2010. Rozděluje peníze darované společností Avast, která je globálním lídrem v oblasti digitálního zabezpečení. Do své činnosti zapojuje přes 1700 zaměstnanců Avastu. Svojí mimořádnou prací přímo i nepřímo podporují komunity po celém světě.

 

Kompletní informace o otevřené výzvě Spolu do života jsou k dispozici zde.

 

Více o Nadačním fondu Avast je k dispozici na www.nadacnifond.avast.cza na Facebooku Nadační fond Avast.