Akceptujte naše pomocníky

Člověk, pes, hůl nebo třeba tablet – nerušte je, nevypínejte nám je a neposílejte je za dveře, potřebujeme je k životu.

Živí i technologičtí pomocníci a kompenzační pomůcky jsou součástí našich životů a my se bez nich mnohdy neobejdeme v těch nejjednodušších činnostech – tlumočí nám mluvenou řeč, pomáhají nám s pohybem nebo orientací v prostoru.

Především naši psí pomocníci vykonávají zodpovědnou činnost, na kterou se musí soustředit, proto si je bez dovolení nehlaďte a neodvádějte jejich pozornost. Můžete nás tím ohrozit nebo nám situaci řádně zkomplikovat. Lidské asistenty zase nepřeceňujte a mluvte přímo s námi – pomáhají nám, ale nemyslí za nás a nerozhodují.

Logo-sluch+napis-CB_2016_70pt

  • Pokud neslyšící používá služby tlumočníka, potřebuje ho mít u sebe i ve velmi soukromých situacích – při porodu, lékařské prohlídce nebo ve škole – jinak nemůže plně komunikovat. Lidé ohluchlí a nedoslýchaví zase mohou pro komunikaci využívat tablet, telefon, sluchadla nebo kochleární implantát – elektronická zařízení, bez kterých je komunikace prakticky nemožná. Důležitá je i role signálního pejska, který upozorňuje například na zvonění telefonu nebo nějaké nebezpečí.

Logo-zrak+napis-CB_2016_70pt

  • Nevidomý často využívá služeb průvodce pro orientaci v neznámém prostoru, ke stejnému účelu slouží i vodící pes. Průvodce může pomoci i s psaným textem nebo tištěnými instrukcemi. Navíc může nevidomý i slabozraký člověk používat další pomocníky – chytrý telefon, mluvící hodinky, počítač s hlasovým výstupem.

Logo-pohyb+napis-CB_2016_70pt

  • Osobní asistent nám pomáhá s tím, co nezvládneme sami – s pohybem a někdy i komunikací. Užitečným pomocníkem může být i asistenční pes. Oba mohou také zasahovat v případě záchvatu nebo zdravotních komplikací. Jejich služby může doplňovat i nějaké komunikační zařízení, tablet, telefon, ovládání vozíku.


OKOMENTUJTE TUTO STRÁNKU:   zatrhněte "Zveřejnit na Facebooku" a podělte se i se svými přáteli!