Buďte trpěliví

Na povídání s námi je někdy třeba trochu invence a pozornosti. Vydržte a nebojte se zeptat – komunikujeme celý den, jistě to zvládneme i spolu.

Zdravotní postižení někdy omezuje možnosti komunikace, ať už je důvodem ochrnutí svalů, omezené slyšení nebo to, že nevidíme gesta a obrazy.

Přesto je komunikace téměř vždy možná a může být přínosná pro obě strany. Vytrvejte tedy a hledejte cesty, jak se domluvit. Nebojte se zeptat – obvykle víme, jak na to.

Logo-sluch+napis-CB_2016_70pt

  • Chcete-li se s námi domluvit, mluvte přímo na nás, ukazujte, pište, malujte. Někteří z nás trochu slyší nebo dobře odezírají, stačí jen mluvit zřetelně. Lidé, kteří ohluchli, porozumí dobře, když věc napíšete. Neslyšící, jejichž mateřským jazykem je znakový jazyk, ocení gesta, ukazování i jednoduché nápisy – jen pozor, mluvená a psaná čeština je pro ně cizí jazyk, nemusí rozumět složitým textům. Upřímně, kdo z nás v nějakém cizím jazyce rozumí bez chybičky? Vždy se vyplatí udržovat oční kontakt a ujišťovat se, že vás stále sledujeme, dlouhá konverzace může být velmi náročná na naši pozornost. Nechte si od nás zopakovat důležité informace, abyste si byli jisti, že jsme je pochopili správně.

Logo-zrak+napis-CB_2016_70pt

  • Obvykle vás dobře slyšíme a nemáme problém mluvit. Jen je třeba si uvědomit, že určení jako „tamta paní“, „ta zrzavá slečna“ nebo „běžte tudy“ pro nás nemají smysl – nevidíme, o kom mluvíte, jak vypadá nebo kam ukazujete. Zavřete třeba na chvilku oči nebo se chovejte, jako byste telefonovali – dávejte najevo svou pozornost nahlas, popisujte, o čem hovoříte. S nevidomými si můžete často i psát, jen se ujistěte, že máme potřebnou technologii – počítač či telefon s hlasovým nebo hmatovým výstupem, elektronickou lupu, scanner nebo jiné potřebné zařízení.

Logo-pohyb+napis-CB_2016_70pt

  • Pokud nám mluvení komplikují křeče, ochabnutí svalů nebo nějaké mozkové poruchy, je třeba především pozornost, trpělivost a ochota se přizpůsobit. Neznamená to, že komunikovat nechceme nebo jsme na to příliš hloupí. Věřte, pro nás samotné je komunikační bariéra mnohem méně příjemná, než pro vás, často nás izoluje více, než omezení pohybu.


OKOMENTUJTE TUTO STRÁNKU:   zatrhněte "Zveřejnit na Facebooku" a podělte se i se svými přáteli!