Jaké to bylo…
52. Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech

Už jste někdy byly v Karlových Varech? A v době filmového festivalu?? Koná se každým rokem a my jsme se tam s týmem „chodičů“ byli podívat už dvakrát! ☺ Tak dlouho už totiž existuje filmová sekce Lidé odvedle, která prostřednictvím filmů přibližuje obyčejný život lidí s postižením – ukazuje ho naplno, pravdivě realisticky a bez předsudků. Filmů se v rámci sekce promítá sedm a vzhledem k tomu, že je každý promítán třikrát (letos byla uspořádána jedna filmová projekce navíc) – mohlo ho podle kapacity sálů vidět 4969 diváků, jak jsem si spočítala.

A který film byl nejlepší? Těžko říct…viděla jsem všechny – každý byl obsahově jinak zaměřený – v tom se krásně námětově doplňovaly. A zdaleka nevyznívaly jen smutně. Kdybych měla vybrat tři, které mne nejvíce zaujaly, byly by to tyto.

Asi nejvíce se diváci bavili, jak jsem si všimla, na brazilském filmu V jeho očích, který vypovídal příběh dospívajícího nevidomého kluka, který se stejně jako jeho vidící vrstevníci snaží pro sebe získat více osobní svobody, vymanit se z věčné kontroly rodičů i okolí a hledá – jak jinak – lásku i sám sebe…Ne všichni mu pomáhají a berou na něj ohledy, někteří vrstevníci umějí být také pěkně škodolibí…

Druhým filmem, který rozhodně stojí za shlédnutí je koprodukční film Představ si. Přibližuje život na klinice pro nevidomé, kam přijíždí učit prostorovou orientaci lektor jménem Ian. Jeho metoda založená na základě orientace v prostoru podle vyslání a odrazu zvuku je nestandardní a inovativní, ukazuje také, že samostatnost a svoboda nejsou zadarmo. Člověk si musí věřit a dokázat sebrat odvahu.

Film Slepá z norské produkce je překvapivý a způsobem ztvárnění náročnější na orientaci v dějové linii. Vypráví příběh ženy Ingrid, jež náhle oslepne. Život se jí rázem změní, ocitne se ve svém světě, který se bojí opustit. Je uzavřená doma, má strach z neznáma, z prostoru, který nevidí… V ději filmu se prolínají dvě roviny: skutečný svět se světem jejích představ. Kde je hranice mezi fantazií a realitou lze občas těžko rozeznat.

Všechny filmy ze sekce Lidé odvedle přibližují divákům úplně normální běžný život nevidomých lidí včetně praktického používání pomůcek pro nevidomé. Vřele vám je doporučuji. Máte-li možnost je vidět – neváhejte.

S přáním krásných zážitků

Vlaďka

Milí příznivci a kamarádi,

stejně jako v loňském roce jsme se i letos úspěšně zúčastnili programu filmového festivalu v Karlových Varech.
V letošním roce nabídl 52.MFF KV v rámci filmové sekce Lidé odvedle sedm filmů s tematikou života se zrakovým postižením, které rozhodně stojí za shlédnutí:

 

  • Blind/Slepá /Norsko, Nizozemí/ 2014
  • The Way He Looks/ V jeho očích/ Brazílie/2014
  • Imagine/ Představ si/ Polsko,Francie,Portugalsko, Velká Británie/2012
  • The Unseen/ Nespatřené/ Česká republika/ 1996
  • Scent of a Woman/Vůně ženy/USA/1992
  • Blind Loves/Slepé lásky/Slovensko/2008
  • Don´t Talk About When They Talk About Love/O čen nemluví, když mluví o lásce/ Indonésie/2013

 

Projekt „chodicilide.cz“ pak v rámci doprovodného programu přibližoval návštěvníkům festivalu svět nevidomých prostřednictvím třech aktivit:

Ve stanu se návštěvníci festivalu mohli v letošním roce blíže seznámit s pomůckami každodenního života lidí se zrakovým postižením; informovali se o technických novinkách v PC koutku, kde si například pomocí simulačních brýlí očních vad zkoušeli čtení pomocí přístrojů zvětšujících text nebo čtení textu pomocí čtečky bez pomoci očí; seznámili se s výcvikem a činností vodicích psů; vyzkoušeli si orientaci v prostoru za pomoci hole bez pomoci zraku; zahráli si stolní hry apod.

Pro zájemce přikládáme fotky ze stanu i z výstavy:

Chtěla bych tímto poděkovat všem zúčastněným, kteří pomohli aktivity realizovat a jejichž pomoci si velice vážím i všem návštěvníkům filmového festivalu za jejich zájem a účast

a těšíme se v příštím roce zase na shledání!

Za celý tým chodicilide.cz
Vlaďka Tvrdková
manažerka projektu chodicilide.cz