O projektu

Naše cesta mění svět

  • Prosinec 10, 2014

52 444 LIDÍ TRÁVILO V ROCE 2014 HODINY NA VÝSTAVĚ NAŠE CESTA, VE SVĚTĚ PLNÉM SITUACÍ A INFORMACÍ O ŽIVOTĚ LIDÍ SE SLUCHOVÝM, ZRAKOVÝM NEBO TĚLESNÝM POSTIŽENÍM. MNOZÍ SE VRÁTILI NĚKOLIKRÁT.

 

Proč?

Vyzkoušet si v praxi, jaké to je vykonávat běžné činnosti z pohledu člověka s nějakým omezením.
Užít si prostředí, kde lidé se zdravotním postižením i bez něj běžně spolupracují a společně pečují o návštěvníky.
Dozvědět se o životě se zdravotním postižením informace, které jim pomohou zbavit se ostychu a nejistoty v komunikaci a spolupráci s lidmi se zdravotním postižením.
31 268 dětí ze 1 431 školních tříd a dětských skupin a 21 192 samostatných návštěvníků z okolí Brna a Prahy se tak vydalo na společnou cestu životem, zbaveni mýtů, předsudků a obav z kontaktu s lidmi se zdravotním postižením.
Více než 220 průvodců dostalo příležitost spolupracovat v unikátním týmu, kde více než 30% práce vykonávali lidé s různým typem zdravotního postižení.
Možnost vyzkoušet si různé situace sami na sobě ocenilo i mnoho odborníků.

 

Skutečným cílem bylo poskytnout návštěvníkům takové množství zážitků a informací o životě s různým zdravotním postižením, aby se zbavili předsudků, ostychu a nejistoty v komunikaci a vzájemném soužití.

 

Jak se to podařilo jsme zjišťovali prostřednictvím elektronického průzkumu. Výstavy se pod vedením pedagogických pracovníků zúčastnilo celkem 1 431 dětských skupin, z nichž 860 zanechalo v rezervačním systému svoji adresu, prostřednictvím které jsme je mohli oslovit. 253 učitelů a pedagogických pracovníků nám na anketu odpovědělo.

vystava-pruzkum

 

První tři otázky směřovaly na prostou kvalitu výstavy jako takové. Vesměs kladné odpovědi potvrdily, že výstava příjemně zpestřila dětem školní rok, a přitom dobře podporovala vzdělávací cíle učitelů a přinesla jim i dětem zkušenosti, které by jinak jen těžko získávali. Učitelé ve slovních komentářích nejvíce vyzdvihovali především možnost si vše formou hry vyzkoušet a získat vlastní zkušenost v přímé spolupráci s průvodci se zdravotním postižením. Celých 99 % učitelů potvrzuje také to, že výstava byla přínosem i pro ně samotné.

 

Z pohledu cílů projektu chodicilide.cz byly nejvýznamnější odpovědi na otázky B1.4 a B1.5, které potvrzují, že výstava má dlouhodobý dopad i na postoje dětí a jejich další chování. S tím, že „výstava změnila pohled dětí na svět lidí se zdravotním postižením“, souhlasí 96 % učitelů. A 85 % učitelů se v průzkumu přiklonilo také k tvrzení, že „děti se po výstavě chovají jinak ke svým spolužákům s jakýmkoliv znevýhodněním“.  Tím potvrzují splnění hlavního cíle výstavy, tedy změnit chování dětí vůči lidem se zdravotním postižením.

Pro budoucnost projektu chodicilide.cz je zajímavé i zjištění, že 99 % učitelů by výstavu zařadilo do svého plánu, pokud by byla trvalá.