Mediální a edukační kampaň chodicilide.cz

vznikla v roce 2011 jako jedna z aktivit Nadace Sirius. Podporuje rovnocenné soužití a efektivní komunikaci s dětmi i dospělými se zdravotním postižením. Využívá přitom především vlastní zážitek, osobní setkání a pravdivé informace podávané moderními interaktivními metodami.

Neznalost, předsudky a nepochopení jsou nejčastější překážkou,
na kterou děti i dospělí se zdravotním postižením narážejí. Běžný kontakt s okolím často znepříjemňuje nedostatek zkušeností, nejistota a nevhodný soucit. Mnohá zásadní rozhodnutí – například úředníků, zdravotníků nebo politiků – jsou založena na omezených informacích, nepodložených dohadech a mylných předpokladech.

Vlaďka Tvrdková
projektová manažerka
Lucie Teresa Šultesová
šéfredaktorka webu
Erika Dobešová
autorka webu

Chcete vědět víc o jednotlivých postiženích, způsobech péče nebo komunikace a dětmi s různým typem zdravotního postižení? Najdete je na partnerském webu ŠANCE DĚTEM. Spolu s projektem CHODICILIDE.CZ funguje pod záštitou Obecně prospěšné společnosti Sirius, o.p.s. Pokud jsme Vás inspirovali, nechte se poučit na: www.sancedetem.cz