Sluch

Omezení vnímání zvuku komplikuje především komunikaci s okolím

  • Září 23, 2013

Zvuky jsou pro většinu lidí naprosto základní komunikační prostředek. Učíme se na ně reagovat, vydávat je i přijímat už od ranného dětství, pomáhají nám komunikovat s okolím, vyjadřovat city, učit se, předávat informace. Ale jak se domluvit s člověkem, který naše zvukové signály nemůže přijímat? Pro komunikaci jinak než zvukem je možné využít několika různých možností. Znakový jazyk, znakovanou češtinu, psaní a čtení, ukazování nebo odezírání. Bohužel, žádný z těchto prostředků není vhodný pro všechny „chodiče“ ani „lítače“.

Způsob komunikace lidí se sluchovým postižením se může výrazně lišit:

Neslyšící (znakující)

Lidé, kteří se neslyšící narodili a nikdy neslyšeli, co znamená mluvit. Komunikují spolu obvykle znakovým jazykem (českým znakovým jazykem), který ale není nijak podobný češtině. Neskládá se ze zvuků, jako naše jazyky, nelze ho přepsat do souhlásek a samohlásek.  Přesto je to jazyk bohatý, s vlastní gramatikou a pravidly. Pro člověka vychovaného ve znakovém jazyce je čeština cizím jazykem, vzdáleným od jeho mateřského ještě víc než čínština od češtiny. Nejbezpečnější způsob, jak se s neslyšícím domluvit je přes tlumočníka.

Pokud chcete vést skutečně plnohodnotný rozhovor s neslyšícím, může si zajistit tlumočení buď on sám, jako sociální službu za dodržení určitých pravidel. Nebo si můžete tlumočníka zajistit vy, samozřejmě za úplatu. Neslyšícímu lze dokonce přes tlumočníka i telefonovat nebo se bavit přes počítač. V nečekaných situacích, jako je nádraží nebo ulice se můžete pokusit domluvit jednoduchými posunky, někteří neslyšící dokáží i odezírat, někteří mluví (přestože se neslyší), umí číst a psát česky. V každém případě – vždycky se ujišťujte, že jste si navzájem porozuměli.

Ohluchlí

Lidé, kteří ztratili sluch poté, co se naučili mluvit nebo číst a psát. S takovými se domluvíme celkem snadno – písemně. Především ti, kteří ohluchli v pokročilém věku si udrží schopnost mluvit, i když jejich řeč může být trochu zkreslená a mohou mít problém s hlasitostí. Často se naučí odezírat, alespoň jednoduchá a častá sdělení. Někteří ohluchlí umí použít znakovanou češtinu a někteří se naučí i plnohodnotný znakový jazyk.

Nedoslýchaví

Lidé, které často ani neodlišíme od běžné populace, pokud si nevšimneme sluchadla. Obvykle téměř normálně mluví, i když i jejich řeč může být zkreslená. Navíc ale obvykle slyší, co jim říkáte. Jen zkuste být ohleduplní – rozsah toho co slyší silně nedoslýchavý člověk byť se sluchadlem je velmi malý a křičení vám obvykle nepomůže, není to obvykle problém hlasitosti, ale vypadávání některých frekvencí. V hlučném prostředí nebo pokud vás nevidí může mít takový člověk problém s porozuměním.

Nedoslýchaví lidé si často pomáhají odezíráním, proto je vhodné mluvit čelem k nim, nezakrývat si ústa a dát jim možnost odezírat. Sluchadlo může komplikovat například telefonování nebo může docházet k rušení některými elektronickými prostředky. Pozor, bez sluchadla může nedoslýchavý člověk slyšet opravdu jen málo. Samozřejmě, stejně jako vy, může nedoslýchavý člověk znát znakový jazyk nebo znakovanou češtinu, ale obvykle dávají přednost přepisu slov..

Lidé s kochleárním implantátem

…jsou na tom podobně jako nedoslýchaví. Kochleární implantát je elektronické zařízení, které umožňuje člověku, který by jinak byl zcela neslyšící slyšet. I když zvuk není stejný, tak jak si ho představujeme my. I s člověkem, který má kochleární implantát je ohleduplné mluvit srozumitelně, v klidném prostředí, umožnit mu odezírat, pokud je to možné. A uvědomit si, že takový člověk může mít problém například telefonovat. A třeba v bazénu, kdy u sebe nemá vysílač, takový člověk neslyší.

Jiné než sluchové postižení

Existují lidé, kteří sice slyší, ale jejich problémy s komunikací jsou velmi podobné. Například proto, že mají poškozené hlasivky a nejsou tedy schopni mluvit, nebo mají problémy s vytvářením jazyka a převodem myšlenek do slov a vět (afázie). Takový člověk může pro komunikaci používat nějaký druh komunikátoru, dnes často různá mobilní zařízení.

Více informací o můžete najít například na www.sancedetem.cz.