O projektu

Podporujeme výuku ve školách

  • Leden 13, 2016

“Škola hrou” je heslo, které znají všichni už od základní školy.

 

Ale hrát si s dětmi na to, že mám zdravotní postižení? Proč ne?

Jízda na ortopedickém vozíku, psaní v Brailleově písmu, povídání znakovým jazykem nebo chůze poslepu tolik připomínají dětské hry a sporty.

Proč přirozenou chuť dětí zkoušet svoje limity a poznávat nové věci nevyužít pro formování jejich postoje k tak závažnému tématu, jako je život se zdravotním postižením? Jak to udělat tak, abychom nevyvolávali jen nevhodné emoce – aby to nebylo jen o plané zábavě, o strachu nebo soucitu? Jak to udělat tak, aby děti získaly chuť a odvahu přiblížit se spolužákům nebo příslušníkům jejich vlastních rodin, kteří mají nějaké postižení?

Metodika zážitkových workshopů vznikla jako cíleně namíchaný koktejl informací, zážitků a setkání, který je strukturován tak, aby dětem ve věku 12 – 18 let umožnil zbavit se ostychu a získat sebejistotu v jednání s lidmi, kteří mají nějaké znevýhodnění.

Navržené a vyzkoušené workshopy kombinují především:

  • možnost vyzkoušet si množství zajímavých “vychytávek” v různých běžných situacích
  • základní informace o různých typech postižení
  • osobní kontakt s několika lektory se zdravotním postižením
  1. kolo zážitkových dvojworkshopů vyzkoušelo 504 dětí ve věku 15 19 let v pilotním projektu na středních pedagogických školách v roce 2012/2013.

Protože šlo o pilotní projekt, pečlivě jsme sledovali a vyhodnocovali postoje dětí před a po výzkumu. Ze srovnání jasně vyplývá okamžitý dopad na děti a viditelná změna jejich postojů.

 

2. kolo zážitkových dvojworkshopů v pilotním projektu otestovalo ve školním roce 2013/2014 dalších 329 dětí ve věku 10 – 15 let.

Flicker galerie přednášek ZŠ

 

Zkušenosti z pilotních workshopů umožnily i vznik metodických materiálů, které nabízejí realizaci jednoduchých zážitkových aktivit v běžných školních třídách a s použitím běžně dostupných prostředků.