O projektu

Vánoce 2013: Zahájili jsme 3. vlnu mediální kampaně

  • Prosinec 25, 2013

„Nedejte na první dojem!“ Tak znělo základní poselství třetí vlny mediální kampaně projektu chodicilide.cz, jedné z největších sociálních kampaní v České republice.  Kampaň začala 25. prosince 2013 rozloučením s metaforou “chodičů” a “lítačů”  a v televizích a dalších médiích jste se s ní mohli setkat po celý leden. Jejím cílem bylo měnit postoj veřejnosti k lidem se zdravotním postižením.

Na rozdíl od předcházejících vln, které pracovaly s metaforou létání jako normální lidskou vlastností a chozením jako druhem postižení, se hlavními postavami spotů stali skuteční lidé. „Kampaň se vrací na zem, mezi naše sousedy, kolegy a kamarády, kteří sice mají nějaké ty zvláštnosti, ale přesto pracují, sportují, věnují se umění, milují, vychovávají děti,“ řekla Slávka Hocká z Nadace Sirius. „Tentokrát nebudeme mluvit my, ani najatí herci nebo romantická metafora. Dáme prostor samotným lidem s postižením,“ dodala.

Nevidomý horolezec, který dokázal pokořit řadu vrcholů. Vozíčkář, který hraje v představení plném akrobatických dovedností. Neslyšící, který pracuje v každodenním kontaktu s lidmi… to jsou pouze tři příklady lidí z reálného světa, kteří i přes své znevýhodnění dělají to, co chtějí. Rozsáhlá sociální kampaň, která získala podporu jak odborníků, tak i lidí se zdravotním postižením, odkazovala opět na webové stránky www.chodicilide.cz, kde zájemce čekaly podrobné informace o komunikaci i řada názorných videí.

Kampaň chodicilide.cz začala v roce 2010 jako reakce na rozsáhlý průzkum situace rodin dětí se zdravotním postižením. Mezi nevýznamnějšími problémy tehdy děti i jejich rodiče a pečovatelé uváděli postoj veřejnosti vůči lidem s postižením. Od té doby proběhly dvě vlny kampaně v médiích, workshopy na základních a středních školách, tvůrčí výzva pro studenty i úspěšná interaktivní výstava Moje cesta na výstavišti v Praze Holešovicích. V roce 2014 probíhali semináře ve školách a v přípravě bylo pokračování interaktivní výstavy, tentokrát nazvané Naše cesta, a to v Brně a v Praze na podzim 2014.

Vše o dosavadních aktivitách najdete na přehledné časové ose v sekci O nás. Rozhovor o kampani si můžete poslechnout také ze záznamu na Radiožurnálu (od 38. minuty).